Η ιστιοπλοΐα είναι ένα άθλημα το οποίο όλο και αναπτύσσεται περισσότερο στην Κύπρο. Η Κ.Ι.Ο σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς κάνουν ότι μπορούν για να «αναπτύξουν» αθλητές